biznesplan


biznesplan
biznesplan {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. biznesplannie {{/stl_8}}{{stl_7}}'plan organizacji przedsiębiorstwa handlowego lub produkcyjnego uwzględniający głównie możliwości własne i analizę rynku': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prywatnego interesu nie można rozpoczynać na wariata, bez szczegółowego biznesplanu, czyli analizy szans powodzenia planowanego przedsięwzięcia. (Przyj) {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.